За проекта

Oрганизатори

“Невидимите линии” е проект на Сдружние “Вдъхнови България”, изпълняван с подкрепата на Българския Фонд за Жените, който цели да постави фокус върху темата за личностните граници. Проектът беше предложен в рамките на конкурс “Феминизъм в действие” на БФЖ през юли 2021ва. 
 
 

Цели

 
По време на различните дейности по проекта ще говорим за видовете граници: на нашето тяло, на нашите мисли и морал, на нашите взаимотношения, на нашите емоции и на собствеността.
Тези граници ще бъдат нашите „Невидими линии“ за защита и утвърждаване на ненамеса в личностния интегритет.
 
Проектът има две основни цели:
1) да работи директно с момичетата, настанени в различни социални институции в България
и
2) да даде гласност на темата за граници и подобри разбирането ѝ.
 
Отстояването на граници е тема, която често бива пренебрегвана, а стои в основата на множество рискове, част от живота на всяка жена.
Предвидената дигитална книжка, наръчник с упражнения за дефиниране на граници и информационна кампания целят да:
– провокират интерес и градивна дискусия по темата;
– запознаят широк кръг от жени с личностните граници;
– бъде предоставен индиректен метод, който помага за своевременно разпознаване формите на насилие;
– премахнем стигмата по темата и въздигнем силата на думата „НЕ“.

Екип

Велина Драгийска

Велина ръководи проекта и координира неговите дейности. Тя поддържа активна връзка с ЦНСТ и НЖ по проектите "Стъпка към незвсмост" и "Мисия Детска Усмивка" и координира работата с тях. Велина има опит в над 40 конференции и обучения.

Радост Минина

Радост има дългогодишен опит като психодрама терапевт. Завършила е образователната си програма в Института Хирон - член на FEPTO (Федерация на европейските организации за обучение по психодрама).Магистърска степен по детска и юношеска психология и е участвала в програма за обучение по психодрама с деца, водена от Стефан Флегескамп, Германия. Част от кариерата й е като психолог в Центъра за психични и двигателни увреждания. Радост ръководи обученията по проекта, събитията, задава упражнения и е създател съдържанието за дигиталната книга „Невидимите граници“.

Валентина Георгиева

Валентина Георгиева

Валентина е обучителка с многогодишен опит в управление на проекти, насочени към разработване и прилагане на методи за подобряване на качеството в образователната и социалната сфери. Валентина е работила с уязвими групи и има нужната експертиза как да създаде правилните условия по време на обучението, за да могат участничките да се ползват с необходимата степен на доверие и отвореност към темите.

Гергана Дееничина

Гергана Дееничина

Гергана е персонален и бизнес коуч, треньор по емоционална интелигентност, ментор и сертифициран инструктор по неврографика. Чрез създадени от нея видеа с неврографически упражнения всеки ще може да изследва своите собствени граници и механизмите за тяхното отстояване.