Наръчник с упражнения за поставяне на личностни граници в помощ на социалните работници

наръчник за социални работници

Този наръчник е предназначен за подпомагане на социални работници в различни
центрове на настанване, обществена подкрепа, защитени и наблюдавани жилища и други с
цел обучение в базови умения и познания по отношение на личностните граници на
момичета в уязвимо положение. Може да се прилага, разбира се, и върху широк кръг от
хора, тъй като трудностите по поставянето на здравословни личностни граници са често
срещан проблем. Но за момичетата в различните видове центрове, ниското ниво на умения
в тази област представлява особен риск, защото липсата на здравословна семейна среда
или цялостното и отсъствие, често води до неясни и некатегорични ориентири за това кое е
допустимо и кое е недопустимо в отношенията с околните.

В следствие на тази дезориентация те често стават уязвими и върху тях се упражнява насилие и се прилагат различни форми на злоупотреба.

Надяваме се, стъпвайки върху техниките в този наръчник, социалните работници да бъдат улеснени в предаването и преподаването на базови умения за пазене и зачитане на личностните граници и да засегнат основните понятия и теории по един систематичен начин.